literatură

Aici poate fi găsită o listă preliminară cu literatura referitoare la libelule de pe terioriul României. Acolo unde este cazul menționez că am lucrarea respectivă în format PDF (tot ce gasesc digitalizez). Voi încerca încet încet să fac disponibile pentru a putea fi luate ca pdf de aici respectivele lucrări, unde este cazul va apărea cuvântul download. Asta după ce voi primi acceptul autorului/revistei. Dacă aveți cunoștință de alte titluri sau aveți dumneavoastră și alte lucrări decât cele menționate aici vă rog să-mi dați de știre.

 • Adamović, Z.R., 1956. List of the collected species of Odonata from south Banat, Serbia. Bulletin du Muséum d’Histoire Naturelle du Pays Serbe, Belgrad, Série B, 8(2): 101-128. PDF
 • Alexinschi, A.A., 1933. Contribuţiuni la cunoaşterea faunei Odonatelor din Sudul Moldovei (jud. Tecuci). Bul. Soc. stud. şt. nat., 4: 66-71.
 • Alexinschi, A., 1937. Noi Odonate citate pentru Transilvania. Rev.Şt. “V. Adamachi”, 23(1): 45.
 • Arion-Prunescu, E., 1969. Betrachlungen über die Benthos-Fauna des Moldova-Flusses. Hidrobiologia., 10: 181-191.
 • Arnold, A., 1988. Zur Libellen fauna (Odonata) un zwei Thermalbädern bei Oradea, Romänien. Ent.Nachr.Ber. 32: 91-92.
 • Bartenef, A.N., 1930. Versuch einer geographisch-biologischen Gruppierung der Odonatenarten des Europäischen Russlands (rus.). Rev. Russ. Zool., 30(4): 57-131.
 • Beutler, H., 1988. Libellen aus der Region Banat, Rumänien (Odonata). Opusc. zool. flumin., 30: 1-15. PDF
 • Brezeanu, Gh.; Marinescu, V., B., 1964. Studiul hidrobiologic al bazinului superios al Cernei (Cerna, Belareca și Mehadica). Hidrobiologia, 5: …-….
 • Bulimar, F., 1969. Observaţii asupra biologiei speciei Sympetrum striolatum Charp. (Ord. Odonata), în condiţii de laborator. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 15: 81-86.
 • Bulimar, F., 1971. Noi contribuţii la studiul larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din Moldova. Aspecte ale metamorfozei la speciile din subord. Anisoptera. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 17: 345-349.
 • Bulimar, F., 1971. Larvele de Odonate din Moldova, din punct de vedere morfologic, biologic, ecologic, zoogeografic, sistematic şi importanţa lor. Teză de doctorat, Ann. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi
 • Bulimar, F., 1973. Privire ecologică asupa larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din Delta Dunării. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 19: 171-178.
 • Bulimar, F., 1973. Contribuţii la studiul morfologiei interne a larvelor de odonate (Cl. Insecta, Ord. Odonata). An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 19: 385-392.
 • Bulimar, F., 1976. Studiu comparativ al aparatelor bucale la larvele de Odonate (Cl. Insecta). Nymphaea, 4: 145-159.
 • Bulimar, F., 1984. Agrion lindeni Selys 1840 (Insecta-Odonata) specie nouă pentru fauna României. St. şi Cerc.Biol. (s.Biol.Anim.), Bucureşti, 36(2): 75-80. PDF
 • Bulimar, F., 1984. Libelulele (Odonta: Insecta), ca factori limitativi ai populaţiilor insectelor dăunătoare din unele agroecosisteme învecinate cu zonele umede. Muz.Ist.Nat. Iaşi: 279-282. PDF
 • Bulimar, F., 1993. Studiul faunei de odonate din Delta Dunării şi zonele învecinate. Analele Şt. ale Inst.Delta Dunării: 87-91. PDF
 • Bulimar, F., 1994. Aspecte structurale ale comunităţilor de odonate (Odonata: Insecta) în diferite habitate din Delta Dunării. Analele Şt. ale Inst.Delta Dunării, 3: 195-203.
 • Bulimar, F., 1995. Nouvelles concernant la distribution des odonates (Insecta: Odonata) dans le plateau central de la Moldavie (Roumanie). Anuarul Muz.Nat. al Bucovinei, St.Nat., Suceava: 67-74.
 • Bulimar, F., 1996. Odonatofauna Deltei Dunării. s. IV, Ed. Acad. Rom., Bucureşti, 16(1): 273-280.
 • Bulimar, F., 1996. Espèces d’odonate (Insecta : Odonata) des aires protegèes des Carpathes Orientaux. Muz. Şt. Nat., Piatra Neamţ, 395-398. PDF
 • Bulimar, F. & Boişteanu, T., 1968. Contribuţii la studiul larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din Moldova (Poiana Stampei, jud. Suceava). An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 14(2): 347-351. PDF
 • Bulimar, F. & Ghenciu, V., 1970. Contribuţii la studiul larvelor de Odonate (Ord. Odonata, Cl. Insecta) din lacul Roşu. Lucrările Staţiunii de cercetări biologice, geologice şi geografice “Stejarul”, Pângărați: 325-332. PDF
 • Burbach, K.; Winterholler, M., 1997. Die Invasion von Hemianax ephippiger (Burmeister) Mittel- und Nordeuropa 1995/1996 (Anisoptera : Aeshnidae). Libellula, 16: 33-59.
 • Bunyaitay, V., 1890. Nagyvárad természetrajza. Budapesta.
 • Cîrdei, F., 1955. Contribuţii la fauna Odonatelor din Cheile Bicazului. Stud. şt. cercet. şt., Acad. R.P.R., Fil. Iaşi, 6(3-4): 227-234.
 • Cîrdei, F., 1956. Contribuţii la fauna Odonatelor din Oltenia. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 2(2): 185-193. PDF
 • Cîrdei, F., 1956. Contribuţii la răspândirea zigopterelor în R.P.R.. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 2(2): 195-203. PDF
 • Cîrdei, F., 1956. Contribuţii la cunoaşterea răspândirii subordinului Anisoptera în Moldova. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 2(2): 203-210. PDF
 • Cîrdei, F.; Borcea, P., 1949. Contribuţiuni la fauna Odonatelor din Moldova. Rev. şt. “V. Adamachi”, Iaşi, 35(3-4): 193-195.
 • Cîrdei, F. & Borcea, P., 1957. Contribuţii la studiul Odonatelor din Maramureş. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 2(3): 271-278. PDF
 • Cîrdei, F.; Bulimar, F., 1961. Contribuţii la studiul larvelor Odonatelor (Ord. Odonata) din Moldova. An. şt. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi, 7(2): 343-350.
 • Cîrdei, F. & Bulimar, F., 1961. Date cu privire la răspîndirea speciei Cordulegaster bidentatus SELYS în R.P.R.. Studii şi cercet., Biol. şi Şt. agric., Acad. R.P.R. Fil. Iaşi, 12: 265-268. PDF
 • Cîrdei, C.; Bulimar, F., 1965. Fauna Republicii Populare Române, Insecta – Ord. Odonata. 7(5), Ed. Academiei, Bucureşti.
 • Cîrdei, F. & Bulimar, F., 1969. Contribuţii la studiul faunei Odonatelor (Ord. Odonata) de pe teritoriul viitorului lac de acumulare “Porţile de Fier”. An. şt. Univ. “Al.I. Cuza” Iaşi, 15: 329-334. PDF
 • Cîrdei, F.; Popescu, M.; Firu, I.; Bobîrnac, B., 1971. Contribuţii la studiul Odonatelor (Insecta) din Oltenia (I). Stud. şi cercet., Craiova: 131-135.
 • Cojocaru, I.; Nicoară, M., 2000. Date privind diversitatea artropodelor acvatice colectate din bazinul mijlociu al Prutului (jud. Botoşani), Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom., 11(1-4): 169-181.
 • Cupșa, D.; Birkas, M.; Telcean, I., 2009. Studies upon the structure and dynamics of the benthic macroinvertebrate communities from two habitats of The Ier River’s Channel (Bihor county, Romania). Biharean Biologist, 3(1): 59-70.
 • Czekelius, D., 1854. Die Verbreitung der Salzquellen und des Steinsalzes in Siebenbürgen. Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 5(3): 39-56.
 • Czekelius, D., 1896. Beiträge zur Lepidopteren- und Odonaten-Fauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 46: 82-88. PDF
 • Czekelius, D., 1933/34. Nachtrag zur Odonaten-Fauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 83-84: 70-71.
 • Dijkstra, K.D., 1994. Vlinderen in Hongarije en Roemenië. Stridula, 18(1): 3-10. PDF
 • Dumont, H.J., 1977. Sur une collection d’Odonates de Yougoslavie, avec notes sur la faune des territoires adjacents de Roumanie et de Bulgarie. Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 113(7-9): 187-209. PDF
 • Dumont, H.J.; Kiauta, B., 1972. Obituary Dr. Filimon Cîrdei. Odonatologica, 1(13): 165-166.
 • Enăceanu, V.; Brezeanu, Gh., 1964. Studiul biocenozelor bentonice din Dunăre, sectorul Giurgiu – Cernavodă. Hidrobiologia, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 5: 51-64.
 • Flenker, U., 2011. Odonata of Romanian Carpathians with notes on Somatochlora alpestris and on the first Romanian record of Aesha subarctica (Odonata: Curduliidae, Aeshnidae). Libellula 30 (3/4): 183-202. PDF
 • Frivaldszky, I., 1871. Adatok Máramaros Vármegye faunájához, M.T. Akad. mathem. és természettudomány Közlemények, 9: 183-232.
 • Fudakowski, J., 1932. Notizen zur Odonaten-Fauna von Jugoslavien, Rumänien und Ungarn. Fragm. Fa. Mus. Zool. Polonici, 1(15): 405-407. PDF
 • Fuss, C., 1853. Notizen und Beiträge zur Insectenfauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 4(12): 207-216.
 • Fuss, C., 1855. Beitrag zur Insectenfauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 6(2): 20-26.
 • Griebler, C., 1994. Investigations on the fauna of Dragonflies in the Danube Delta. Analele Şt. ale Inst.Delta Dunării, 3: 113-120. PDF (download)
 • Haymer, A.; Plattner, H., 1969. Beschreibung der bisher unbekannten Larve von Agrion ornatum aus Rumanien (Odonata: Zygoptera: Agrionidae). Ann. Soc. Entomol. France (N.S.) 5(1): 891-908.
 • Heymer, A., 1967. Hemianax ephippiger en Europe [Odon. Anisoptera]. Ann.Soc.Ent.Fr. 3(3): 787-795.
 • Hercut, R.; Cupsa, D.; Purtan, S.; Balog, B., 2008. Studii privind structura comunităţilor de nevertebrate macrozoobentice din 3 habitate din zona localităţii Argineşti (Jud. Mehedinţi, România). Biharean Biologist, 2: 14-20.
 • Hercut, R.; Purtan, S.; Balog, B., 2008. Contribuţii la studiul comunităţilor de nevertebrate macrozoobentice din două habitate din Dobrogea, Biharean Biologist, 2: 21-26.
 • Huber, A., 1999. Odonatological survey on the River Somes/Szamos in Romania, (in The Somes/Szamos River Valley – A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment, eds. Sarkany K.A & Hamar J.), 207-213.
 • Huber, A., 2000. On the Odonate fauna of the Szamos (Somes) River and its surroundings in Romania. Notul. odonatol., 5(6): 80-82. PDF
 • Huber, A., 2004. Contribution to the knowledge of the odonate fauna of Transsylvania, Romania. Notul. odonatol., 6(3): 25-27. PDF
 • Ieniştea, M.A., 1956. Contribuţiuni la cunoaşterea faunei de odonate din regiunea Sinaia. Ann. Univ. Buc. C.I.Parhon, seria şt. nat., 12: 151-153. PDF
 • Isvoreanu, V.; Boghian, V., 1980. Noi specii de odonate pentru Delta Dunării. St. şi Cerc.Biol. (s.Biol.Anim.), Bucureşti, 32(2): 147-150. PDF
 • Kempny, P., 1905. Beitrag zur Neuropteroidenfauna Rumäniens. Bul. Soc. şt. Buc., 15(6): 665-674.
 • Kertész, M., 1901. Biharvármegye állatvilága (Fauna). Oradea.
 • Kipping, J., 1998. Ein Beitrag zur Libellenfauna (Odonata) Rumäniens. Mauritiana (Altenburg) 16(3): 527-538. PDF
 • de Knijf G., U. Flenker, C. Vanappelghem, C.O. Manci, V.J. Kalkman & H. Demolder, 2011. The status of two boreo-alpine species, Somatochlora alpestris and S. arctica, in Romania and their vulnerability to the impact of climate change (Odonata: Corduliidae). International Journal of Odonatology, 14: 111-126. PDF
 • Kohaut, R., 1896. A magyarországi szitakötö-félék természetrajza. Budapesta.
 • Kühlmann, D., 1965. Contribuţii la cunoaşterea faunei de Odonate din Delta Dunării. Hidrobiologia, 6: 195-206. PDF
 • Lehrer, A.Z.; Bulimar, F., 1979. Sinteze cartografice ale patrimoniului natural al României II. Ordinul Odonata Fabricius, 1792. Nymphaea 7: 343-393. PDF
 • Lehrer, A.Z., Bulimar, F., 1982(1980). Odonatele din Delta Dunării. Consfat. Entomol. Republ. soc. România, 2: 494-506(A II-a Conf. Ent. din RSR Craiova, 2: 494-506).
 • Mac Lachlan, R., 1898. On Neuroptera and Odonata collected by M. Malcolm Burr in Walachia. Entomological Monthly Magazine, 9: 248.
 • Manci, C.O., 2005. Studiu preliminar asupra distribuţiei libelulelor (Insecta: Odonata) în Pădurea Verde (Timişoara) şi zona imediat apropiată. Bul.inf.Entomol., 16: 83-88. PDF
 • Manci, C.O., 2005. Preliminary study on the dragonfly (Insecta: Odonata) fauna from the Vânători Neamţ Natural Park (in Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, eds. Deju, R. & Cătănoiu, S.), 1: 28-35.
 • Manci, C.O., 2005. “Mlaştinile de la Satchinez – Flora şi fauna ariei protejate” (in Stanescu, D. & colab.): 77-81.
 • Manci, C.O., 2006. Investigations on the dragonflies (Insecta: Odonata) occurring in Mureş Floodplain Natural Park. Sc. Annals of DDI, 12: 69-74. PDF
 • Manci, C.O., 2007. Inventory of the dragonfly collection from Iron Gate Museum, Drobeta Turnu-Severin. Drobeta, Seria St.Naturii, 17: 172-183. PDF
 • Manci, C.O. 2011. The Dragonfly (Insecta: Odonata) collection of Iasi Museum of Natural History (Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” 54(2): 379-393. PDF
 • Marcu, O., 1939. Die Orthopteren und Odonatenfauna der Hochmoore der Bukowina. C. R. Sc. Inst. Sc. Roum., 3(1): 45-48.
 • Mauersberger, R., 1994. Zur wirklichen Verbreitung von Orthetrum coerulescens (Fabricius) und O. ramburi (Selys) = O. anceps (Schneider) in Europa und die Konsequenzen für deren taxonomischen Rang (Odonata, Libellulidae). Dtsch. ent. Zschr., N.F. 41: 235-256.
 • Maxim, I.Al., 1930. Contribuțiuni la explicarea fenomenului de încălzire al apelor lacurilor sărate din Transilvania (II. Lacurile de la Ocna Sibiului). Rev. Muz. Geologie-Mineralogie al Univ. din Cluj, 4(1): 47-111.
 • Mihăiță, A., 1970. Studii biologice asupra apelor din bazinul râului Motru. Anal. Univ. Buc., Biol. Anim., 19: 89-100.
 • Mocsáry, A., 1900. Fauna Regni Hungariae. Arthropoda. III. Ord. Pseudo-Neuroptera. D. Odonata, Budapesta: 29-32.
 • Mocsáry, A., 1918. Fauna Regni Hungariae. Budapesta, 285-288.
 • Montandon, A.L., 1905. Notes supplémentaires pour la faune neuroptérologique de la Roumanie. Bul. Soc. şt. Buc., 15(6): 675-679.
 • Montandon, A.L., 1910. Notes supplémentaires pour la faune neuroptérologique de la Roumanie (2-e note). Bul. Soc. şt. Buc., 19(1-2): 61.
 • Murányi, D. & Kovács, T., 2008. Review and contribution to the Odonata fauna of Maramureş, Romania. Studia Universitatis “Vasile Goldiş” 18, suppl.: 229-276. PDF
 • Müller, A., 1929/30. Zur Kenntnis der Insectenfauna der Süddobrudscha und Südbessarabiens. Verhandlungen und Mitteilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 79/80: 167-187. PDF
 • Nicoară, M.; Cojocaru, I.; Vasiloiu, A., 2000. Dynamics of the entomological fauna living in aquatic ecosystems in Iasi area. An. Şt. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biol. anim., Ed. Univ. „Al. I. Cuza Iaşi”, Iaşi, XLVI: 45-54.
 • Nicoară, M., Erhan, M., Plăvan, G., Cojocaru, I., Davideanu, A., Nicoară, A. 2009. The ecological complex role of the macroinvertebrate fauna of the river Ciric Iaşi, Romania) . Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, serie Biologie Animală, Iaşi, 55 :125-132. PDF
 • Nicoară, M.; Marica, D.; Tilică, D., 1999. Structure and dynamics of macroinvertebrate fauna living in the Lake Aroneanu (Iasi). Stud şi cercet., biol., Ed. Univ. Bacău, 4: 259-262.
 • Olias, M., 2005. Lestes parvidens am Südostrand Mitteleuropas: Erste Nachweise aus Österreich, der Slowakei, Ungarn und Rumänien (Odonata: Lestidae). Libellula, 24(3/4): 155-161. PDF
 • Paina, I., 1966. O specie rară de odonat în Muzeul regional al Crişanei (Hemianax ephippiger). Rev. Muz. Buc., 3: 327-328.
 • Paina, I., 1970. Note asupra faunei de odonate din Bihor. Muzeul Țării Crișurilor – Oradea, Caiet de comunicări, șt. nat., : 53-56.
 • Paina. I., 1977. Consideraţii zoogeografice asupra odonatofaunei (Insecta, Odonata) din România. Nymphaea, 5: 381-409.
 • Patriche, G. & Manci, C.O., 2008. Preliminary data records of Dragonflies (Insecta: Odonata) from Lower Prut Floodplain Natural Park. Brukenthal Acta Musei, III. 3: 95-101. PDF (download… all volume in one)
 • Petersen, E., 1910. Some additions to the knowledge of Neuropterous Fauna of Roumania. Bul. Soc. şt. Buc., 19: 59-61.
 • Plattner, H., 1964. Odonate din sudul Transilvaniei. Com. Acad. R.P.R., 13(11): 969-976. PDF
 • Plattner, H., 1964. Influenţează salinitatea apelor asupra ariei de răspîndire a libelulelor? Rev. Natura, Seria Biologie, 2: 87-90.
 • Plattner, H., 1965. Betrachtungen über die Flugzeiten der Odonaten in Südsiebenbürgen (SR Rumänien). Faunistische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 6(20): 231-238. PDF
 • Plattner, H., 1967. Asupra speciei Lestes barbarus FABR. (Odon.). Stud. şi Com., Şt. Nat., Muz. Brukenthal, Sibiu, 13: 239-244. PDF
 • Plattner, H., 1967. Zum Vorkomen von Lestes macrostigma (Eversmann, 1863) in Rumanien. Deutsch. Entom. Zeitschrift, 14(3-4) : 389-356. PDF
 • Plattner, H., 1968. Bemerkungen über die Larven und Exuvien der Odonaten Rumäniens. Faunis. Abhanolundgen, 2(7): 50-60.
 • Plattner, H., 1968. L’entomofaune de l’Ile Letea (Delta du Danube) – Ord. Odonata. Trav. Mus. Hist. Nat. “Grigore Antipa”, 9: 67-73. PDF
 • Popescu-Gorj, A., 1989. Sympetrum pedemontanum (Allioni) (Odonata, Anisoptera) présent dans les zones de plaine de sud de la Roumanie, Trav. Mus. Hist. Nat. “Grigore Antipa”, 30: 67-70.
 • Plattner, H., 1990. Űber die Libellen Siebenbürgens. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 13(2): 220-229.
 • Popescu-Gorj, A.; Costea, E., 1961. Cercetări hidrobiologice şi piscicole în bălţile Oltinei (Lunca inundabilă a Dunării). Hidrobiologia, Buc., 2: 29-125.
 • Popescu-Gorj, A. & Plattner, H., 1967. L’entomofaune des forêts du sud de la Dobrodja. Ord. Odonata (in: Scobiola-Palade, X.; Popescu-Gorj, A, 1967. L’entomofaune des forêts du sud de la Dobrodja). Trav. Mus. Hist. Nat. “Grigore Antipa”, Buc., 7: 103-105. PDF
 • Pór, Fr., 1956. Considerații asupra faunei de Odonate din Republica Populară Română. Bul. şt. Sect. biol. şi şt. agr., 8(1): 155-166. PDF
 • Pór, F., 1957. Date noi în morfologia comparată a Odonatelor. I. Despre stomacul triturator al unor larve de Odonate. Bul.Şt. Secţia Biol. Şt. Agr. (Seria zoologie), 9(2): 145-154.
 • Rogoz, I., 1969. Răspândirea organismelor bentonice în cursul inferior al râului Olteț și afluenții lui principali din această zonă. Hidrobiologia, 10: 192-205.
 • Rogoz, I., 1972. Cercetări privind răspândirea organismelor bentonice în cursul inferior al râului Olteț și în afluentul său Geamartălui. Lucr.șt., St.nat., zool., Inst. ped. Constanța, 103-116.
 • Rogoz, I., 1973. Cercetări asupra faunei bentonice în zona viitorului lac de acumulare din bazinul superior al râului Olteț. Hidrobiologia, 14: …-….
 • Rogoz, I., 1977. Cercetări asupra structurii calitative a zoocenozelor bentonice din râul Olteţ, în zona podişului Getic. Hidrobiologia, Ed. Acad. RSR, Bucureşti, 15: 253-260. PDF
 • Schneider, E., 1972. Somatochlora alpestris Selys (Odonata) în Munţii Retezat – a doua semnalare pentru Carpaţii Româneşti [Somatochlora alpestris Selys (Odonata) im Retezat-Gebirge – eine zweitmeldung fur die Rumanischen Karpathen]. Stud. şi Com., Şt. Nat., Muz. Brukenthal, Sibiu, 17: 273-275. PDF
 • Schneider, W., 1975. The types of Orthetrum anceps (Schneider 1845) and the taxonomic status of Orthetrum ramburii (Selys 1848) (Insecta: Odonata: Libellulidae). Senckenbergiana biol., 66(1/3): 97-104.
 • Spuris, Z., 1973. Bemerkungen zur Odonatenfauna Rumäniens. Latviias Entomologs, 15: 78-80. PDF
 • St. Quentin, D., 1932. Beitrag zur Odonatenfauna der Bukowina. Bul.Fac.Şt. Cernăuţi, 6: 39-62.
 • St. Quentin, D., 1971. Zum Vorkommen von Cordulegaster insignis Schneider in Rumänien. Stud. şi Com., Şt. Nat., Muz. Brukenthal, Sibiu, 16: 205-208. PDF
 • Szállassy, N., 2008. Date preliminare privind fauna de odonate (Insecta: Odonata) de pe braţele moarte ale Râului Tur. Biharean Biologist, 2(S1): 51-54. PDF
 • Uhelyi, S., 1955. Természettudományi Múzeum magyar gyüjtöktöl származó kozépeurópai szitakötö gyüjteményének faunisztikai adatai. Folia Entomologica Hungarica, 8(2): 17-44.
 • Uhelyi, S., 1959. Angaben zur Kenntnis der Odonated-Fauna Ungarns. Folia Entomologica Hungarica, 12(10): 103-116.
 • Vintilă, C., 1989. The dragonfly fauna (Odonata) of the lake Căldăruşani (Romania). Trav. Mus. Hist. Nat. “Grigore Antipa”, 30: 101-104. PDF
 • Voinov, V.D., 1898. Epithelium digestiv des nymphes d’Aeschna (Note preliminaire). Bul.Soc.de șt. București, 49-52.
 • Voinov, V.D., 1898. Recherches physiologique sur l’appareil digestive et le tissue adipeux des larves des odonates. Bul.Soc.de șt. București, 472-493.

Leave a Reply