mulțumiri

Parte din ce este aici nu se putea realiza fără suportul diferitelor persoane care au oferit date/fotografii sau doar ajutorul lor, prezentați în ordine alfabetică:

O mare importanță în existența acestui website și cercetării pe care o fac o are și proiectul de mai jos prin care am primit bursa care mă ajută să duc la capăt doctoratul.
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.5. Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Contract nr: POSDRU/6/1.5/S/3: “STUDII DOCTORALE: PRIN ŞTIINŢĂ SPRE SOCIETATE”
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania

Comments are closed.